IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Uzavírka cesty kolem školy

Autor: Ondřej Pantlík | 14.03.2023 11:39

Vážení rodiče,

zřizovatel rozhodl od pondělí 20. 3. 2023 pokračovat ve stavebních úpravách cesty u školy v rámci dostavby školy Etapy II. Z tohoto důvodu bude uzavřena cesta kolem školy od bytu školníka po školní jídelnu. Děti budou vcházet do školy vchodem ze školního dvora včetně ranní družiny, čipový systém bude nastaven. Areál školy bude po dobu stavebních prací otevřen tak, aby děti mohly chodit do školy od parku přes nové parkoviště a kolem tělocvičny, kde bude vytvořen provizorní chodník. Stojany na kola budou umístěny uvnitř školního areálu na novém parkovišti. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude také od vchodu ze školního dvora, kde bude umístěn videotelefon nebo prosím volejte přímo na tel. číslo vychovatelek. Třídní učitelé s žáky areál projdou a vysvětlí vše potřebné. V příloze této zprávy naleznete orientační mapku.