IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Výchovné poradenství

Autor: Ondřej Pantlík | 03.01.2017 11:54

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ BOHUŇOVICE

 

Mgr. Karel Machala

 

Kontakty:

 

Telefon : 585 389 343

 

E-mail: karel.machala@zsbohun.cz

 

Konzultace

 • Pondělí  700 - 745
 • Středa 1030 – 1200
 • Po domluvě kdykoliv

 

 Náplň práce výchovného poradce :

 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování

  přihlášek

 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní

  situace)

 • primární prevence rizikového chování

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)

 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím

  centrem a s jinými orgány státní správy

 • poradenství v obtížných životních situacích žáků

 

Poradenská zařízení

Pedagogicko - psychologická poradna a SPC Olomouc

Adresa pracoviště : Olomouc U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 221 045, 585 224 573

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

http://www.ppp-olomouc.cz

 

Speciálně pedagogické centrum – Logopedická poradna Olomouc (SPC)

Adresa pracoviště : Tř. Svornosti 37 / 900 Olomouc, 779 00

Telefon : 585 158 920

E-mail : spc@logopaed.cz

http://www.logopaed.cz