IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Noc s Andersenem 29. 3. 2019

Autor: Ondřej Pantlík | 01.04.2019 07:44

Letošní třetí ročník se nesl v duchu 70. výročí nakladatelství Albatros. Z velkého množství autorů, kteří v tomto vydavatelství vydávali své knihy, jsme si vybrali Miloše Macourka s jeho populárními příběhy Macha a Šebestové.

Děti si zahrály na ilustrátora Adolfa Borna, když výtvarně zpracovaly své kouzelné sluchátko a na spisovatele Miloše Macourka při vymýšlení veršovaných přání. Stezkou plnou úkolů jsme došli do knihovny, kde nás paní knihovnice seznámila i s dalšími spisovateli, kteří byli spjati s tímto nakladatelstvím. Děti měly možnost soutěžit o drobné věcné ceny. Do školy jsme se vrátili už za tmy, kde nás čekalo cestování po zemích světa. Nakonec se všem podařilo splnit i ty nejnáročnější úkoly.

Doufáme, že v této tradici budeme mít možnost pokračovat i v dalších letech.