IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Zdravé třídní klima

Autor: Veronika Siegelová | 16.10.2022 22:41

V rámci podpory zdravého klima ve třídě se naše děti zúčastnily akreditovaného programu, který pro nás připravila nezisková organizace Zkus to zdravě. Díky této spolupráci se nám úspěšně daří podporovat prvky minimálního preventivního programu.

Zdravé třídní klima umožňuje pocit bezpečí a jistoty v daném prostředí, zároveň se jedná o nejefektivnější prevenci sociálně patologických jevů, která umožňuje pozitivní dopad na celkové vzdělávání.

Program obsahoval tyto hlavní cíle: rozvoj sebeúcty a zdravého sebepojetí, posilování sounáležitostí se skupinou, zařazení mezi své vrstevníky spolu se vzájemných respektem odlišností, rozvíjení schopnosti vzájemné domluvy a vnímání rozdílnost mezi ostatními - prevence šikany.