IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - zájmové kroužky

Autor: Veronika Siegelová | 25.09.2020 13:05

Zájmové kroužky v MŠ

Vědecké pokusy - úterý 15:30 hod. první hodina 6. 10. 2020 

Výtvarně, tvořivý - čtvrtek 15:15 hod. první hodina 8. 10. 2020

Kroužky budou probíhat ve třídě 1. M Žabičky.

 

Kroužek angličtiny se z důvodu malého zájmu neotvírá.