IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Rozvoj digitálních a informačních kompetencí v MŠ

Autor: Veronika Siegelová | 06.02.2023 19:42

Digitální kompetence v předškolním věku

V druhé polovině školního roku plánujeme výchovně vzdělávací činnosti zaměřit na prohloubení digitálních, informačních a komunikačních technologií. Rychlá transformace se v dnešní době dotýká téměř všech oblastí našeho každodenního života.

Ve světle digitalizace je velmi důležité určit, co a jakým způsobem dětem předáme. Tyto nezbytné digitální dovednosti můžeme označit jako „dovednosti 21. století“. V předškolním věku tím směřujeme především ke komunikaci, spolupráci, kritickému myšlení, řešení problémů, předávání znalostí a kreativitě, jež je jako jedna ze základních dovedností používaná k učení v každodenním životě.

Prostřednictvím robotu „Bee Bot“, aplikace iSophi Smart a dalších interaktivních programů poskytujeme vzdělávací prostředí, kde mohou děti uplatnit dovednosti počítačového programování a matematických dovedností (numerické poznávání, řazení, vzory, počítání, měření, porovnávání a řešení problémů). Vzdělávací programy jsou založeny na počítačové technologii a kombinují herní prvky s našimi vzdělávacími cíli. Pro děti jsou vysoce atraktivní a umožňují jim vysoký podíl soustředění. Využití probíhá prostřednictvím tabletu nebo interaktivní tabule.

Digitální simulace umožňuje praktickou experimentální práci, učení a zaměřuje se na prvky, jako je fantazie, zvědavost, výzva a motivace k interakci s dětmi, což následně stimuluje participaci a zvyšuje vzájemnou komunikaci.