IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Programové aktivity II. pololetí 2022/2023

Autor: Veronika Siegelová | 13.02.2023 07:05

Akce a programové aktivity pořádané mateřskou školou (2. pololetí 2022/2023)

bez termínu                     Konzultace s rodiči (individuálně dle potřeby)

21. 02. 2023                Třídní schůzky pro budoucí školáky (ZŠ)

06. 03. 2023                Kino Bohuňovice

21. 03. 2023                Divadlo Barborka

13. 04. 2023                Muzikál – roztančená školka

25. 04. 2023                Exotické ptactvo

12. 05. 2023                Divadlo, agentura Jana

17. 05. 2023                Projektový den – Experimentální činnosti

termín bude upřesněn     Jarní tvoření s rodiči

termín bude upřesněn     Jarní tvoření s rodiči

termín bude upřesněn     Klub Setkávání

29. 05. 2023                Canisterapie

termín bude upřesněn     Výletování 1. M, 2. M

termín bude upřesněn     Výletování 3. M, 4. M

termín bude upřesněn      Společné focení

termín bude upřesněn      MDD s hasiči

22. 06. 2023                 Pasování na školáky (předškoláci 3. M, 4. M)

27. 06. 2023                 Sluňákov (3. M, 4. M)