IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Leden 2021, akce II. pololetí

Autor: Veronika Siegelová | 02.02.2021 08:47

Akce pořádané mateřskou školou II. pololetí školní rok 2020/2021

(Z důvodu mimořádných opatření jsou akce výrazně omezeny. Může dojít ke zrušení nebo přeusnutí termínu. Další akce budou plánované dle aktuální situace.)

18. 02. 2021 Výukový program Filiánek - 1. M Žabičky, 2. M Rybičky

19. 02. 2021 Výukový program Filiánek - 3. M Berušky, 4. M Kuřátka

04. 03. 2021 Malá technická univerzita - projektový den Malý inženýr (předškoláci 3. M, 4. M)

18. 03. 2021 Malá technická univerzita - projektový den Malý projektant (předškoláci 3. M, 4. M)

25. 03. 2021 Divadlo plyšového medvídka

14. 04. 2021 Agentura Jana - divadelní představení

04. 05. 2021 Besídka ke Dni matek - ?

06. 05. 2021 Projektový den - Experimentální činnosti

31. 05. 2021 MDD Zahradní slavnost

21. 06. 2021 Pasování předškoláků - ?

Výukový program Děti na větvi - ?

Přednáška s psycholožkou Zuzanou Frydrychovskou - ?

Návštěva kina - ?

Divadlo Šantovka 3. M Berušky, 4. M Kuřátka - ?

Snoezelen Olomouc 1. M Žabičky, 2. M Rybičky - ?

Výletování - ?

Společné focení - ?