IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

5.B Pevnost poznání

Autor: Ondřej Pantlík | 09.12.2022 07:52

V pátek 25. 11. navštívili žáci 5. B Pevnost poznání v Olomouci, kde se zúčastnili vzdělávacího programu s názvem „živá Sluneční soustava“. Prostřednictvím komentované prohlídky se děti seznámily nejen s planetou Zemí, na které žijeme, ale i s ostatními planetami naší Sluneční soustavy. Velice poutavé bylo promítání v planetáriu, kde mohli žáci poznávat charakteristické znaky planet. V rámci doprovodného programu mohli žáci navštívit expozici s názvem „Světlo a tma“. Zde se mohli přesvědčit, že díky světelnému záření dokážeme vytvořit elektrický proud nebo rozehrát hudební nástroj.