IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Autor: Ondřej Pantlík | 29.09.2022 17:29

V letošním školním roce zahájil svou činnost Žákovský parlament ZŠ a MŠ Bohuňovice, který žákům umožní, aby se více podíleli na chodu školy a spoluvytvářeli školní prostředí, v němž tráví spoustu času. Naše škola se také zapojila do projektu Škola pro demokracii. Ten sdružuje školy s žákovským parlamentem a podporuje spolupráci mezi nimi.

Každá třída od 1. – 9. ročníku si na začátku září zvolila do parlamentu své dva zástupce. Jejich úkolem je ptát se spolužáků a učitelů, jaké aktivity by ve škole uvítali, co by bylo dobré zlepšit, co se jim ve škole líbí a chtěli by to dále rozvíjet. Na pravidelných měsíčních setkáních pak budeme o nápadech a připomínkách diskutovat. Po projednání v parlamentu budou zástupci jednat s vedením školy o možné realizaci navržených projektů a požadavků.

Po každém zasedání parlamentu jeho členové spolužákům ve třídách sdělí, co se řešilo, a zapojují je do zvolených aktivit. 

Na první schůzce 23. září jsme zvolili předsedkyní Hanu Sedlákovou (9. B). Místopředsedou se stal Matěj Koprna (9. B). Rozdělili jsme si také první úkoly. 

Přejeme si, aby činnost parlamentu přinesla do života školy spoustu nových podnětů a vydařených akcí!!!