IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

MŠ - Mikulášská nadílka

Autor: Veronika Siegelová | 08.12.2019 14:20

Ve spolupráci se základní školou se v MŠ uskutečnila Mikulášská nadílka. Žáci devátých tříd si pro děti z mateřské školy připravili krásné, propracované kostýmy a třídní učitelé jednotlivých tříd jim poskytli zpětnou vazbu, kterou následně doprovod Mikuláše, čerta a andílka předal. Pro Mikuláše si děti připravily mnoho básniček a písniček, za které následně dostaly velkou sladkou odměnu.

Mnohokrát děkujeme rodičům, za spolupráci ve formě nákupu Mikulášské nadílky pro děti.