IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Besedy s PČR

Autor: Ondřej Pantlík | 17.11.2021 19:57

V pondělí a v úterý, 15. a 16. listopadu, navštívila naše třetí a šesté třídy poručík Mgr. Veronika Kimlová z PČR. Využili jsme cílených preventivních programů, které pro základní školy PČR nabízí.

Ve třetí třídě se probírala témata bezpečně do školy, bezpečně doma a venku. Žáci získali informace o tom, když jsou sami doma nebo se pohybují sami na ulici, jak jednat s cizími lidmi a další.

V šestých třídách se seznámili s tématem právo, morálka a odpovědnost takovou formou, aby pochopili podstatu pravidel ve společnosti, porozuměli rozdílům mezi právem a morálkou a poznali následky porušování pravidel ve společnosti – tresty, sankce, zákazy. Dalším tématem byla šikana - jak se nestát obětí - aneb chovám se správně.

Žáky besedy zaujaly i proto, že byly doprovázeny promítáním různých prezentací, obrázků a příběhů. Třeťáci dostali pracovní sešitky, které si mohou sami nebo v rámci prvouky doplňovat.